Briljant logo

Ouderen schitteren met Briljant!

Briljant! is een uniek project in Zwolle, waarin 65-plussers samen met een kunstenaar een heel eigen kunstwerk gaan maken op basis van de verhalen, ideeën, inzichten, levenslessen en andere wijsheden van de ouderen. 

Het gaat er tijdens dit project niet alleen om dat ouderen ‘meedoen’, maar dat de focus ligt op ‘ertoe doen’. De wensen, talenten, kennis en vaardigheden van ouderen staan centraal en worden gewaardeerd door anderen. Ouderen merken op deze manier dat ze nog steeds een waardevolle bijdrage aan de maatschappij leveren!

In een traject van Briljant! kunnen ouderen anderen ontmoeten en contact maken. Ouderen worden uitgedaagd om nieuwe dingen te leren en op een creatieve, kunstzinnige manier hun verhaal te vertellen. Wetenschappelijk onderzoek wijst keer op keer uit dat kunst en cultuur een zeer waardevol middel is om ouderen te laten participeren en te laten werken aan een zinvolle dagbesteding.

Naar wie zijn we op zoek?

Briljant is op zoek naar ouderen (65+) die met een open blik in groepsverband met een kunstenaar een kunsttraject aan willen gaan. Wat er precies gaat gebeuren bepaalt de groep samen, waarbij het uitgangspunt de wens van de deelnemers is. Deze wens kan van alles zijn. Te denken valt aan beeldende kunst, theater, dans en film. Dit kan een huidige hobby zijn, een lang verloren liefde of een verlangen dat al een heel leven speelt. De mate van hoe vaardig iemand in het beoefenen van deze creatieve uiting is, maakt niet uit. Wel is enthousiasme en bereidheid tot leren van belang. Elke paar weken start een nieuw traject met een kunstenaar die gespecialiseerd is in een of meerdere kunstvormen.

Hoe ziet een traject eruit?

  • Een oudere geeft zichzelf op bij Briljant! of laat dit doen door familie, vrienden of zorgverleners via dit aanmeldformulier. Een nieuwe deelnemer kan zich ook met een vriend, vriendin of kennis aanmelden.
  • Briljant neemt contact op met de oudere voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek wordt gekeken naar onder meer de gewenste kunstvorm, de motivatie, de mogelijkheden en mogelijke risicofactoren.
  • Briljant gaat op zoek naar een passend traject. Dit kan een traject zijn dat al loopt, maar ook een dat in de toekomst start. Met ingang van september 2022 starten wij met enige regelmaat nieuwe trajecten, die ook op de website zichtbaar zullen zijn.
  • Zodra er genoeg aanmeldingen zijn (vanaf 8 deelnemers), gaat het traject van start.
 

Bijeenkomst 1: Ontmoeting tussen de kunstenaar, deelnemers en een medewerker van Briljant!. Tijdens dit gesprek worden praktische afspraken gemaakt over de wekelijkse kunstsessies en worden de wensen besproken en ervaringen, verhalen en ideeën uitgewisseld.

Bijeenkomst 2: Een gesprek tussen kunstenaar en deelnemers over de inhoud van het traject. Wat willen de deelnemers maken en welke boodschap willen zij uitdragen?

Bijeenkomst 3 t/m 7: De deelnemers en de kunstenaar werken wekelijks aan een eindproduct

Bijeenkomst 8: Deze bijeenkomst staat in het teken van de eindpresentatie en het vieren van het resultaat!

 

  • Kort na de slotbijeenkomst volgt een nagesprek met de deelnemers. Daarin wordt ook gekeken naar de wensen die ouderen hebben om cultureel actief te blijven. Vanuit Briljant! willen we dit graag stimuleren, zodat ouderen kunnen blijven participeren.

Datum, tijd en locatie

Het traject duurt ongeveer 2 maanden, met wekelijkse bijeenkomsten van 1 à 2 uur. In totaal zijn er 8 bijeenkomsten in een traject. Wanneer en waar de sessies plaatsvinden verschilt per traject. We proberen de bijeenkomsten zo veel mogelijk op hetzelfde moment en op dezelfde locatie te plannen.

Eindpresentatie

Het doel is om tijdens de achtste bijeenkomst een eindproduct te presenteren aan Zwollenaren. Te denken valt aan een tentoonstelling bij een buurtkamer, een optreden in het verzorgingstehuis of misschien wel een eigen audiotour. Het doel van deze presentatie is om het verhaal van de deelnemers aan Zwollenaren te vertellen. Hiermee worden ouderen gezien en hun verhaal blijvend verteld.

briljant artwork

Kent u een oudere voor wie een Briljant!-traject interessant zou kunnen zijn? Dan kunt u hem of haar (helpen met) aanmelden via www.briljantzwolle.nl. Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie dan kunt u contact opnemen met Marlous Holster van WijZ Welzijn (m.holster@wijz.nu / 06 82 13 02 73) of Léon Sloothaak van Zwolledoet! (leon@briljantzwolle.nl / 06 14 87 43 38).